جمعه 19 تير 1394
ن : ♥♥امیر علی♥♥

زندانه خوب

مرا برای تکه نانی یک سال به زندان بردند

در آنجا هرروز سه وعده یک قرص نان کامل خوردم